Polityka prywatności

Polityka prywatności dotycząca platformy z przepisami na Thermomix® (Cookidoo®), Aplikacji Thermomix® oraz urządzenia Thermomix®

28. Marzec 2019 r.

Treść

 1. Informacje ogólne
 2. Platforma
 3. Thermomix®
 4. Śledzenie zachowań związanych z użytkowaniem
 5. Obsługa klienta
 6. Dane do płatności
 7. Marketing pocztą elektroniczną
 8. Odbiorcy Danych osobowych
 9. Przysługujące Państwu prawa
 10. Bezpieczeństwo danych
 11. Przechowywanie i usuwanie danych przez Vorwerk International
 12. Status Polityki prywatności
 13. Inspektor ochrony danych

1 Informacje ogólne

1.1 Następujące postanowienia regulują sposób obsługi Państwa danych osobowych w odniesieniu do witryny internetowej „Platforma z przepisami na Thermomix®” („Cookidoo®”), aplikacji mobilnej Thermomix® „TM App” („Aplikacja”, Cookidoo® oraz Aplikacja są łącznie zwane „Platformą”) oraz urządzenia kuchennego „Vorwerk Thermomix®” z opcją połączenia internetowego („Thermomix®”) przez Vorwerk International & Co. KmG, Verenastrasse 39, CH-8832 Wollerau, Szwajcaria („Vorwerk International”) oraz Vorwerk Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-611), ul. Strzegomska 2-4 („Lokalna jednostka Vorwerk”, zwane dalej łącznie „Spółkami grupy Vorwerk”). Sprzedaż urządzenia Thermomix® jest wspierana przez zespół Przedstawicieli handlowych Thermomix® („Przedstawiciel handlowy Thermomix®”), organizujących pokazy gotowania oraz inne imprezy, podczas których można uczestniczyć w profesjonalnych prezentacjach oraz zdobyć doświadczenie „z pierwszej ręki“ w zakresie korzystania z urządzenia Thermomix®.

1.2 Dla uniknięcia wątpliwości, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej Spółki grupy Vorwerk nie występują w charakterze współadministratorów. O ile poniżej wyraźnie nie wskazano inaczej, każde przekazywanie danych pomiędzy Spółkami grupy Vorwerk to przekazanie pomiędzy administratorami, a nie przetwarzanie dokonywane przez jedną ze Spółek grupy Vorwerk w imieniu innej spółki. Niniejsza Polityka Prywatności szczegółowo określa stosunki pomiędzy Spółkami Grupy Vorwerk.

1.3 Vorwerk International jest dostawcą Platformy, natomiast Lokalne jednostki Vorwerk dystrybuują urządzenie Thermomix®.

1.4 Szczegółowe informacje na temat obsługi Państwa danych osobowych podano poniżej w niniejszej Polityce Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań albo uwag proszę kontaktować się z Inspektorem ochrony danych za pomocą danych kontaktowych podanych w punkcie 13 poniżej.

1.5 Te informacje dotyczące ochrony prywatności są przez cały czas dostępne w ramach Aplikacji oraz Cookidoo® w zakładce Polityka prywatności albo, jeśli urządzenie Thermomix® jest podłączone do Internetu, w menu Ustawienia | Prywatność | Polityka prywatności w urządzeniu Thermomix®.

1.6 Vorwerk International jest administratorem danych w odniesieniu do wszystkich danych przetwarzanych w sposób opisany poniżej. Jednakże w określonych przypadkach, opisanych w niniejszej Polityce prywatności, dane mogą być przekazywane innym podmiotom prawnym, które następnie będą podmiotami przetwarzającymi tego rodzaju przekazane dane. Szczegółowe informacje na temat obsługi Państwa danych osobowych podano poniżej w polityce. W przypadku jakichkolwiek pytań albo uwag proszę kontaktować się z Inspektorem ochrony danych za pomocą danych kontaktowych podanych w punkcie 13 poniżej.

2 Platforma

2.1 Poniższe postanowienia punktu 2 dotyczą wyłącznie użytkowania Platformy. Nie mają one zastosowania w odniesieniu do urządzenia Thermomix®. Oba elementy Platformy – Cookidoo® i Aplikacja – mają tę samą funkcję, dlatego też w niniejszym punkcie 2 Aplikacja i Cookidoo są traktowane identycznie.

2.2 W przypadku pobrania Aplikacji w wersji na system Apple iOS, pobrane dane będą przetwarzane za pośrednictwem sklepu z aplikacjami „iTunes”, prowadzonego przez Apple, Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, USA („Apple, Inc”) w celach eksploatacji Aplikacji, a dane będą przekazywane do Apple, Inc. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Apple, Inc. można uzyskać na stronie http://www.apple.com/legal/privacy/.

2.3 W przypadku pobrania Aplikacji w wersji na system Android, pobrane dane będą przetwarzane za pośrednictwem sklepu z aplikacjami „Google Play”, prowadzonego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA („Google LLC”) w celach eksploatacji Aplikacji, a dane będą przekazywane do Google LLC. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Google Inc. można uzyskać na stronie http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

2.4 Korzystanie z Platformy bez rejestracji konta

2.4.1 W momencie uzyskiwania dostępu do Platformy, z przyczyn technicznych do Vorwerk International będą automatycznie przesyłane następujące dane:

 • adres IP,
 • data i godzina,
 • ilość przesyłanych danych,
 • urządzenie oraz przeglądarka uzyskujące dostęp,
 • system operacyjny zainstalowany na urządzeniu uzyskującym dostęp,
 • powiadomienie, czy dostęp się powiódł.

2.4.2 Dane te będą przetwarzane do stworzenia warunków technicznych do korzystania z Platformy. Dodatkowo dane te mogą być zestawiane w anonimowej postaci na potrzeby statystyki oraz w celu usprawnienia oferowanych usług. Tego rodzaju dane są przetwarzane na podstawie prawnej jaką jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2.4.3 Na Platformie mogą Państwo przeglądać przepisy bez rejestracji konta w trybie ograniczonego podglądu. W tym przypadku ze wszystkich funkcji dostępnych na witrynie internetowej zostaną zapewnione następujące:

 • przeglądanie witryny internetowej,
 • wyszukiwanie przepisów,
 • otwieranie podglądów przepisów,
 • zapisywanie ostatnich wyników wyszukiwań użytkownika,
 • poznanie produktów oferowanych przez Vorwerk,
 • czytanie treści od redakcji, takich jak artykuły.

2.4.4 Tego rodzaju dane są przetwarzane na podstawie prawnej jaką jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2.5 Korzystanie z Platformy z zarejestrowanym kontem

2.5.1 Korzystanie ze wszystkich funkcji Platformy jest możliwe po uprzednim utworzeniu konta użytkownika. W tym celu będą wymagane następujące dane (* = wymagane dane):

 • adres e-mail*
 • hasło*
 • kraj zamieszkania
 • adres pocztowy*
 • imię, nazwisko
 • język
 • numer identyfikacji podatkowej.

2.5.2 Dane te są wymagane do zapewnienia następujących funkcji:

 • utworzenia konta użytkownika i administrowania nim,
 • tworzenia personalizowanych list przepisów w celu gromadzenia i organizowania przepisów oraz dodawania ich do zakładek,
 • tworzenia list zakupów,
 • zapisywania kolekcji przepisów tworzonych przez Vorwerk International,
 • planowania przepisów do wykorzystania w danym dniu (menu tygodniowe),
 • zakupu subskrypcji Cookidoo® i administrowania nią oraz zakupu kolejnych produktów.

2.5.3 Korzystanie ze wszystkich powyższych funkcji jest nieobowiązkowe. Tego rodzaju dane są przetwarzane na podstawie prawnej jaką jest realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2.6 Przypisanie urządzenia Thermomix® do konta na Cookidoo®

2.6.1 Jeżeli posiadają Państwo urządzenie Thermomix® TM5 z dodatkiem Cook-Key®, mają Państwo możliwość przypisania urządzenia Thermomix® do swojego konta Cookidoo® poprzez wprowadzenie numeru seryjnego swojego urządzenia Thermomix® na swoim Koncie.

2.6.2 Jeżeli posiadają Państwo urządzenie Thermomix® TM6, mają Państwo możliwość przypisania Thermomix® TM6 do swojego konta Cookidoo® za pomocą wbudowanego modułu Wi-Fi. W tym celu należy wprowadzić dane uwierzytelniające z konta Cookidoo podczas procesu logowania na urządzeniu Thermomix®. Ponadto należy wypełnić obowiązkowe pola, takie jak język i kraj zamieszkania.

2.6.3 W przypadku gdy Państwa urządzenie Thermomix® jest podłączone do Internetu (zob. punkt 3.4 poniżej) mogą Państwo przesyłać przepisy ze swojego konta Cookidoo® na swoje urządzenie Thermomix®. Tego rodzaju dane są przetwarzane na podstawie prawnej jaką jest realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2.7 Pliki cookie

Wykorzystujemy na Platformie pliki cookie, aby móc zapewniać Państwu jak najlepszy komfort użytkowania naszej witryny internetowej. Pliki cookie to zestawy danych przechowywanych przez Państwa przeglądarkę internetową, zawierające określone dane. Wszelkie informacje na temat wykorzystywania przez nas plików cookie można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie, dostępnej za pośrednictwem łącza znajdującego się w stopce naszych witryn internetowych oraz w ustawieniach Aplikacji.

3 Thermomix®

3.1 Poniższe postanowienia punktu 3 dotyczą wyłącznie użytkowania urządzenia Thermomix®.

3.2 Oprócz sytuacji opisanych w poniższych punktach, dane będą przetwarzane w przypadku przypisania urządzenia Thermomix® do Państwa konta Cookidoo®. Kwestia ta jest opisana w punkcie 2.6.

3.3 Jeżeli udzielili Państwo zgody na śledzenie Państwa zachowań związanych z użytkowaniem, dane mogą być przetwarzane zgodnie z postanowieniami w punkcie 4.4 poniżej.

3.4 Połączenie urządzenia Thermomix® z Internetem

3.4.1 Podczas podłączania urządzenia Thermomix® do Internetu przetwarzane są dane określone w punkcie 2.4.1 w celu stworzenia warunków technicznych do podłączenia urządzenia Thermomix® do Internetu oraz do Platformy.

3.4.2 Ponadto do Vorwerk International zostaną przekazane następujące dane:

 • adres IP,
 • adres MAC dodatku Cook-Key®,
 • numer seryjny dodatku Cook-Key®,
 • data i godzina,
 • ilość przesyłanych danych,
 • informacje o urządzeniu uzyskującym dostęp,
 • system operacyjny zainstalowany na urządzeniu uzyskującym dostęp,
 • powiadomienie, czy dostęp się powiódł,
 • w przypadku nieudanych połączeń – ich przyczyna w postaci kodu błędu.

3.4.3 Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu podniesienia jakości modułu Wi-Fi i połączenia internetowego urządzenia Thermomix®. Tego rodzaju dane są przetwarzane na podstawie prawnej jaką jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4 Śledzenie zachowań związanych z użytkowaniem

4.1 Chcielibyśmy lepiej zrozumieć, w jaki sposób Państwo i inni użytkownicy korzystają z urządzenia Thermomix® w celu usprawnienia funkcjonowania naszych produktów i usług. Ponadto chcielibyśmy udostępniać Państwu treści oraz oferty dopasowane do Państwa potencjalnych zainteresowań. W związku z tym prosimy Państwa o udzielenie zgody na śledzenie Państwa zachowań związanych z użytkowaniem urządzenia Thermomix®.

4.2 Prosimy Państwa o osobne zgody na śledzenie użytkowania urządzenia Thermomix®; mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać jedną lub obie zgody. Odmowa udzielenia zgody albo jej wycofanie nie mają wpływu na korzystanie z urządzenia Thermomix®.

4.3 Dane określone w poniższych punktacie Error! Reference source not found. są przetwarzane na podstawie prawnej jaką jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4.4 Śledzenie użytkowania urządzenia Thermomix®

4.4.1 Jeśli udzielili Państwo zgody na śledzenie Państwa zachowań związanych z użytkowaniem urządzenia Thermomix®, zastosowanie mają następujące postanowienia.

4.4.2 Kiedy urządzenie Thermomix® jest podłączone do Internetu, przesyła Vorwerk International następujące dane:

 • adres IP,
 • numer seryjny urządzenia Thermomix®,
 • identyfikator użytkownika,
 • w stosownych przypadkach identyfikator dodatku Cook-Key® (adres MAC),
 • informacje na temat współrzędnych geograficznych (uzyskane z adresu IP),
 • informacje na temat kodu pocztowego (uzyskane z adresu IP),
 • użyte funkcje, ustawienia i parametry (np. gotowanie, obr./min. mieszania),
 • znacznik czasu oraz czas korzystania z funkcji,
 • dane gromadzone w czasie połączenia urządzenia Thermomix® z Internetem zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 3.4.1.,
 • dane dotyczące użytkowania podczas sesji kulinarnej: aktywności użytkowników (np. które przepisy oraz funkcje urządzenia Thermomix® zostały wykorzystane).

4.4.3 Powyższe dane będą przekazywane Lokalnej jednostce Vorwerk oraz będą wykorzystywane przez Spółki grupy Vorwerk w następujących celach:

 • zwiększenia komfortu użytkowania podczas użytkowania urządzenia Thermomix®,
 • sugerowania i polecania bardziej adekwatnych treści (takich jak przepisy),
 • sugerowania podobnych kolekcji przepisów,
 • filtrowania wyników wyszukiwania,
 • analizowania danych dotyczących użytkowania,
 • uzyskiwania informacji na temat zachowań użytkowników oraz ich interakcji z Platformą i urządzeniem Thermomix®,
 • usprawniania usług i produktów,
 • polecania adekwatnych spersonalizowanych treści,
 • uzyskiwania informacji na temat zachowań użytkowników oraz ich interakcji z urządzeniem Thermomix®.

4.4.4 Oprócz powyższego Spółki grupy Vorwerk mogą przekazać przedstawicielowi handlowemu Thermomix® zestawienie danych dotyczące korzystania przez Państwa z urządzenia Thermomix®. Na podstawie powyższych informacji Państwa przedstawiciel handlowy Thermomix® może się z Państwem skontaktować w celu przedstawienia Państwu materiałów i ofert dostosowanych do Państwa zainteresowań. Kontakt drogą e-mailową będzie miał miejsce tylko po uprzednim wyrażeniu przez Państwa zgody na otrzymywanie takich marketingowych wiadomości e-mail.

4.4.5 Postanowienia punktu 4.4 dotyczą wyłącznie użytkowania urządzenia Thermomix® i mają zastosowanie tylko jeśli urządzenie Thermomix® jest połączone z Internetem. Nie mają one zastosowania w odniesieniu do Platformy.

4.4.6 W przypadku korzystania z TM5 mogą Państwo znaleźć dokładną treść deklaracji zgody w menu Ustawienia | Prywatność | Diagnostyka

Wyrażam zgodę na to, że moje zachowania związane z użytkowaniem urządzenia Thermomix® mogą być śledzone przez Vorwerk International & Co. KmG, Szwajcaria oraz przekazywane do Vorwerk Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. i mojemu Do-radcy Thermomix® (zwanym dalej łącznie „Vorwerk”) oraz na ewentualne analizowanie przez Vorwerk informacji o moich zachowaniach związanych z użytkowaniem w celu usprawnienia produktów i usług oraz w celu przedstawiania mi treści i ofert dopasowanych do moich ewentualnych zainteresowań.

Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w punkcie 4.4 Polityki prywatności.

4.4.7 W przypadku korzystania z urządzenia TM6 dokładną treść Państwa deklaracji zgody można znaleźć w menu Konto | Wykorzystywanie danych

4.4.8 Korzystając z urządzenia TM5 mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, zmieniając swoje ustawienia prywatności dotyczące urządzenia Thermomix® w menu ustawień Ustawienia | Prywatność | Diagnostyka i użytkowanie urządzenia Thermomix®. Ponadto aby skutecznie wycofać swoją zgodę za pomocą urządzenia TM5, po zmianie ustawień należy zsynchronizować urządzenie Thermomix® z Cookidoo®.

4.4.9 Korzystając z urządzenia TM6 mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, zmieniając swoje ustawienia prywatności dotyczące urządzenia Thermomix® w menu ustawień Ustawienia | Prywatność | Wykorzystywanie danych i wykorzystywanie urządzenia Thermomix® albo zmienić ustawienia dotyczące korzystania z Danych w Państwa profilu w menu Konto | Wykorzystywanie danych

5 Obsługa klienta

5.1 Możemy gromadzić pewne dane w momencie kontaktowania się z obsługą klienta. W zależności od rodzaju kontaktu i rodzaju otrzymanych wniosków, dane te mogą się różnić od dotyczących rozwiązywania problemu technicznego do wniosków dotyczących ochrony danych, takich jak o uzyskiwanie dostępu albo usuwanie danych. W razie konieczności możemy również przetwarzać dane opisane w punktach 2.4.1, 2.5.1, 3.4.2, Error! Reference source not found.. w celu rozpatrzenia Państwa wniosków.

5.2 Powyższe dane będą wykorzystywane w celu realizacji konkretnego wniosku dotyczącego obsługi klienta.

5.3 Powyższe dane są przetwarzane na podstawie prawnej jaką jest realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

6 Dane do płatności

6.1 Podczas zakupu produktów lub usług na Platformie należy podać informacje dotyczące płatności w celu umożliwienia przetwarzania płatności (w zależności od metody płatności, np. numer karty kredytowej albo PayPal). Państwa płatność będzie przetwarzana przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych Elavon Merchant Services, Lyoner Str. 36, 60528 Frankfurt nad Menem, Niemcy.

6.2 W celu złożenia prawidłowej faktury następujące dane będą wymagane (* = niezbędne dane):

 • Kraj*
 • Tytuł*
 • Imię, nazwisko*
 • adres pocztowy*
 • Nazwa spółki
 • numer identyfikacji podatkowej.

6.3 Powyższe dane będą wykorzystywane w celu realizacji zakupu. Tego rodzaju dane są przetwarzane na podstawie prawnej jaką jest realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

7 Marketing pocztą elektroniczną

7.1 Co pewien czas Vorwerk International wysyła e-maile z informacjami o specjalnych ofertach czy promocjach. W marketingowych wiadomościach e-mail uzyskają Państwo informacje na temat Spółek grupy Vorwerk, ich produktów oraz bieżące oferty i ankiety, pod warunkiem, że dokonali Państwo subskrypcji.

7.2 Gdy wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail, przetwarzane będą następujące dane:

 • Adres e-mail
 • Status abonamentu
 • Zarejestrowane urządzenia
 • Kraj zamieszkania
 • Rodzaj subskrypcji

7.3 Powyższe dane są wykorzystywane przez Spółki grupy Vorwerk w celu przesyłania marketingowych wiadomości e-mail pasujących do Państwa potencjalnych zainteresowań (np. informacje na temat tych spółek, ich produktów oraz bieżące oferty i ankiety).

7.4 Istnieje możliwość zrezygnowania z otrzymywania e-maili marketingowych w dowolnym momencie, albo poprzez rezygnację z usługi na Cookidoo®, albo kliknięcie linku rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się na końcu każdego e-maila marketingowego.

7.5 Dokładną treść Państwa deklaracji zgody można znaleźć w menu Konto | Wykorzystywanie danych

7.6 Dane określone w tym punkcie są przetwarzane na podstawie prawnej jaką jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

8 Odbiorcy Danych osobowych

8.1 W ramach świadczenia Państwu usług możemy udostępniać dane osobowe osobom działającym w naszym imieniu albo w inny sposób zaangażowanym w transakcję, w tym:

 • usługodawcom, którym udostępniane są dane osobowe;
 • innym partnerom biznesowym świadczącym usługi na naszą rzecz, takim jak:
  • usługodawcy świadczący usługi hostingu IT;
  • usługodawcy świadczący usługi komunikacyjne;
  • usługodawcy świadczący usługi płatnicze;
  • usługodawcy ze strony klienta;
  • usługodawcy świadczący usługi marketingowe.

8.2 Odbiorcy danych osobowych wskazani powyżej mogą się znajdować poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W razie konieczności i jeżeli kraj, do którego dane są przekazywane nie został uznany przez Komisję Europejską za kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony, wymagamy od wspomnianych odbiorców stosowania środków ochrony danych, takich jak standardowe klauzule umowne, oferowanie odpowiednich gwarancji zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej albo certyfikacji Tarcza Prywatności UE–USA lub Szwajcaria-USA.

8.3 Synchronizacja i aktualizacja danych Klienta między Spółkami grupy Vorwerk

8.3.1 Spółki grupy Vorwerk starają się zachować aktualność danych kontaktowych klienta. Urządzenie Thermomix® oraz Platforma są zapewniane przez różne Spółki grupy Vorwerk. W przypadku gdy podają Państwo zaktualizowane dane kontaktowe jednej ze Spółek grupy Vorwerk chcielibyśmy być w stanie zaktualizować te dane również w innych Spółkach grupy Vorwerk. W związku z tym prosimy Państwa o udzielenie zgody na synchronizację tego rodzaju danych.

8.3.2 W przypadku udzielenia zgody na synchronizację danych klienta pomiędzy Spółkami grupy Vorwerk następujące dane będą przekazywane między Spółkami grupy Vorwerk, w zakresie, w jakim wspomniane dane są dostępne:

 • dane dotyczące konta użytkownika opisane w punkcie 2.5.1;
 • numer seryjny Państwa urządzenia Thermomix® albo Cook-Key® opisany w punkcie 2.6.1.

8.3.3 Powyższe dane będą przekazywane pomiędzy Spółkami grupy Vorwerk i przetwarzane przez nie w celu aktualizacji baz danych. Dalsze przetwarzanie będzie prowadzone, gdy przepisy prawa na to pozwolą, np. przetwarzanie do celów śledzenia zachowań związanych z użytkowaniem w przypadku udzielenia dodatkowej zgody na mocy punktu 4 albo marketingu za pomocą wiadomości e-mail w przypadku udzielenia dodatkowej zgody na mocy punktu 7.

8.3.4 Mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie, np. wysyłając wiadomość e-mail na adres dpo@vorwerk.ch albo zmieniając swoje ustawienia prywatności na koncie użytkownika urządzenia Thermomix® na Platformie.

8.3.5 Dokładną treść Państwa zgody można znaleźć w menu Konto | Wykorzystywanie danych

8.3.6 Dane określone w tym punkcie są przetwarzane na podstawie prawnej jaką jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

8.4 Udostępnianie danych organom porządkowym

8.4.1 Możemy być zobowiązani do przekazywania danych osobowych organom porządkowym w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8.4.2 Vorwerk International zastrzega sobie prawo udostępniania informacji istotnych z punktu widzenia zapobiegania przestępstwom i ścigania przestępstw, jeżeli zaobserwujemy jakiekolwiek niezgodne z prawem zachowania dotyczące korzystania z Platformy albo urządzenia Thermomix®, co służy realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zabezpieczeniu naszej działalności oraz innych użytkowników Cookidoo albo urządzenia Thermomix®.

9 Przysługujące Państwu prawa

9.1 Prawo do uzyskania dostępu (art. 15 RODO)

Mają Państwo prawo zażądać potwierdzenia, czy Vorwerk International przetwarza Państwa dane osobowe i jeżeli tak, żądania od Vorwerk International przekazania i dostępu do informacji na temat danych przechowywanych przez Vorwerk International w odniesieniu do Państwa osoby albo pseudonimu.

9.2 Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Mają Państwo prawo do skorygowania danych, jeżeli gromadzone na Państwa temat dane osobowe są nieprecyzyjne.

9.3 Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

9.3.1 Mają Państwo prawo do żądania usunięcia danych osobowych bezzwłocznie w pewnych okolicznościach. Tego rodzaju okoliczności mogą wystąpić np. jeżeli Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w jakich zostały zgromadzone albo jeżeli wycofają Państwo zgodę, na postawie której odbywało się przetwarzanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie istnieje żadna inna podstawa prawna dla przetwarzania.

9.3.2 Istnieje możliwość całkowitego usunięcia konta użytkownika na Platformie. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail o temacie „Usuń mój profil” na adres dpo@vorwerk.ch Proszę pamiętać, że po usunięciu Państwa konta użytkownika nie będą mogli Państwo korzystać z Cookidoo® ani z Aplikacji.

9.3.3 Ponadto mogą Państwu usunąć następujące dane:

 • dane przechowywane w urządzeniu Thermomix® – za pomocą funkcji przywracania ustawień fabrycznych w menu ustawień urządzenia Thermomix®;
 • ustawienia sieci na urządzeniu Thermomix® podłączonym do Internetu – korzystając z sieciowej funkcji przywracania ustawień fabrycznych w menu ustawień urządzenia Thermomix®;
 • przepisy zapisane na urządzeniu Thermomix® albo Cook-Key® – za pomocą funkcji przywracania ustawień fabrycznych w menu ustawień urządzenia Thermomix®.

9.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w niektórych okolicznościach. Tego rodzaju okoliczności mogą wystąpić np. gdy sądzą Państwo, że Państwa dane osobowe nie są prawidłowe albo jeżeli nie potrzebujemy już danych osobowych do osiągnięcia pierwotnego celu przetwarzania, ale chcą Państwo, abyśmy przechowywali te dane w celu ustalenia podstawy prawnej, dochodzenia albo odpierania roszczeń prawnych.

9.5 Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do otrzymania danych osobowych, które nam Państwo podali, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie i mają Państwo prawo do przekazania informacji innemu administratorowi bez zbędnej zwłoki albo żądania od nas ich przekazania.

9.6 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO)

Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w pewnych okolicznościach, w szczególności jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie prawnej jaką jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) albo jeżeli wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celach marketingowych.

9.7 Prawo do wycofania zgody

9.7.1 Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie udzielonej zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, mają Państwo prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9.7.2 Aby uzyskać specjalne instrukcje dotyczące wycofania zgody, zob. również

 • punkt 4, w szczególności punkty Error! Reference source not found. dotyczące śledzenia zachowań związanych z użytkowaniem Platformy i urządzenia Thermomix®;
 • punkt 7.4 dotyczący sposobu rezygnacji z subskrypcji marketingowych wiadomości e-mail;
 • punkt 8.3.4 dotyczący synchronizacji danych klienta między Spółkami grupy Vorwerk.

9.8 W jaki sposób skorzystać z praw do ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania albo wykorzystywania Państwa danych osobowych, ujawniania, korygowania, blokowania albo usuwania danych albo też sprzeciwu wobec konkretnego przetwarzania danych, przenoszenia danych, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej w punkcie 13.

9.9 Prawo do złożenia skargi

9.9.1 Mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Państwa zamieszkania.

9.9.2 Jeżeli są Państwo niezadowoleni z jakiegokolwiek aspektu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Vorwerk International, chcielibyśmy zrozumieć i omówić z Państwem tę kwestię oraz dowiedzieć się, jak możemy poprawić sytuację. Proszę skontaktować się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej w punkcie 13. Niemniej jednak mogą Państwo złożyć skargę do miejscowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych.

10 Bezpieczeństwo danych

Vorwerk International wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobiegania przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utraceniu, zmodyfikowaniu, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

11 Przechowywanie i usuwanie danych przez Vorwerk International

11.1 Przechowujemy Państwa dane osobowe i inne informacje (np. dane księgowe dotyczące Państwa zakupów) tak długo, jak to jest konieczne do świadczenia naszych usług na Państwa rzecz, aby umożliwić Państwu korzystanie z naszych witryn internetowych oraz produktów, zachować zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym dotyczącymi przechowywania dokumentów), rozstrzygania sporów z jakimikolwiek stronami oraz w innych celach niezbędnych do prowadzenia naszej działalności. W związku z tym usuwamy dane osobowe gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji wspomnianych powyżej celów.

11.2 W przypadku gdy przetwarzanie jest oparte na zgodzie i wycofają Państwo zgodę, niezwłocznie usuniemy albo zanonimizujemy Państwa dane osobowe po wycofaniu zgody, chyba że istnieje podstawa prawna do zachowania danych.

11.3 Jeżeli przechowujemy dane osobowe wyłącznie w celu zachowania zgodności z przepisami prawa dotyczącymi przechowywania danych, będziemy przechowywać te dane osobowe w trybie archiwizacji. Oznacza to, że dostęp do tych danych osobowych jest ściśle ograniczony do tych osób, które potrzebują dostępu w celu zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami prawa.

11.4 Kryteria, które stosujemy w celu określania okresów przechowywania danych osobowych, obejmują wymogi dotyczące przechowywania wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz naszych wymogów operacyjnych, takich jak prowadzenie kont, umożliwianie zarządzania relacjami z klientami i reagowanie na roszczenia prawne, skargi oraz zapytania regulacyjne i ze strony organów porządkowych. W razie pytań dotyczących konkretnego okresu przechowywania określonych rodzajów danych osobowych, które przetwarzamy, proszę skontaktować się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej w punkcie 13.

12 Status Polityki prywatności

Niniejszą Politykę prywatności ostatni raz zaktualizowano w marcu 2019 r. Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania tej informacji w przypadku zachodzenia zmian w przetwarzaniu danych. W przypadku aktualizacji Polityki prywatności podejmiemy odpowiednie kroki, aby powiadomić o tej aktualizacji odpowiednimi środkami, na przykład za pośrednictwem powiadomienia wyświetlanego po zalogowaniu na Państwa konto albo w inny sposób, który będzie bardziej stosowny (np. pocztą elektroniczną).

13 Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo skontaktować z inspektorem ochrony danych Vorwerk International pod adresem

Vorwerk International & Co. KmG
Verenastrasse 39
CH-8832 Wollerau
Szwajcaria
dpo@vorwerk.ch